LR TAUTA RUNA 2022.g.: Kas mūs gaida Konstantīna Žihareva grāmatā "Dzīvibas un Nāves noslēpumi"?

MY BLOG | Константин Жихарев| Konstantīns Žiharevs
Перейти к контенту

LR TAUTA RUNA 2022.g.: Kas mūs gaida Konstantīna Žihareva grāmatā "Dzīvibas un Nāves noslēpumi"?

Psiholog Riga |Konstantins Ziharevs
Опубликован от Konstantīns Žiharevs вход Politikā · пятница 18 фев 2022
Tags: KonstantīnaŽiharevagrāmataDzīvibasunNāvesnoslēpumiКонстантинЖихаревкнигиНапутикздоровьюLRTAUTARUNA2022.g.
Gunars Japins
Ja kādam Latvijā slikti, visa Eiropa vaļā! Var arī uz "draudzīgām" austrumvalstīm doties.

postskriptum - Ja kādam Latvijā ir slikti, iespējams, ka viņam ir vēlmes pārvākties uz citu valsti vai reģionu, kur viņš uzskata, ka būs labākas dzīves iespējas vai apstākļi. Cilvēki dažādu iemeslu dēļ var izvēlēties pārvākties uz citu valsti, piemēram, labākām ekonomiskajām perspektīvām, darba iespējām, augstākam dzīves līmenim, kultūras vai sociālās videi.
Eiropā ir daudz valstu ar dažādām ekonomiskām un sociālajām situācijām, un katrs cilvēks var izvēlēties vietu, kas vislabāk atbilst viņa vēlmēm un mērķiem. Taču ir svarīgi atcerēties, ka ikvienai valstij ir savi likumi, kultūra un sabiedrības ieradumi, un pārvākšanās uz citu valsti prasa pārdomātu lēmumu un pielāgošanos jaunajiem apstākļiem.
Ir arī jāņem vērā, ka pārvākšanās uz citu valsti var būt sarežģīts process, prasīt darbu un dzīvesvietu, valsts iedzīvotājiem var būt jāievēro noteikti likumi un procedūras.
Tas, kur un kāpēc kāds izvēlas pārvākties uz citu valsti, ir individuāla izvēle, un katram cilvēkam jācenšas atrast vietu, kurā viņš jūtas labi un kurā var attīstīties un sasniegt savus mērķus. Tomēr ir vērts ņemt vērā arī to, ka dzīvojot ārzemēs, joprojām būs jāpielāgojas jaunai kultūrai un valsts specifikai.

Raimonds Nipers
Gunars Japins Tieši tāds arī ir Vienotības plāns - piespiest visus aizbraukt, Valsts teritorija ir jāatbrīvo no pamatnācijas!

postskriptum - politiskajās partijās un valstīs var būt dažādas idejas un politiskie plāni. Partijas mērķis bieži ir pārstāvēt noteiktas vērtības un intereses, lai piesaistītu atbalstu no sabiedrības un īstenot savus politiskos mērķus.
Jebkurā politiskajā partijā var būt dažādi biedri ar dažādām idejām un viedokļiem. Ir svarīgi pievērst uzmanību sabiedriskajai diskusijai, lai labāk izprastu partiju politikas virzienus un izvēlētos kandidātus, kuri vislabāk atbilst valsts un tautas interesēm.
Gan politiķiem, gan partijām ir jāuzņemas atbildība par saviem vārdiem un darbiem, un to, kā tie ietekmē sabiedrību un valsti kopumā. Demokrātijā sabiedrībai ir iespēja aktīvi piedalīties politiskajās debatēs, iepazīties ar dažādām politiskajām programām un veikt informētas izvēles, balsojot vēlēšanās.

Jānis Luksis
Nesaprotu ko var murgot par kaut kādu demkrātiju.

postskriptum - Demokrātija ir politisks sistēmas veids, kurā varas izpilde un lēmumu pieņemšana ir balstīta uz tautas viedokli un vēlēšanu procesu. Tas ļauj cilvēkiem piedalīties politiskajās procesās un izvēlēties savus pārstāvjus.
Demokrātija ir viens no vairākiem politiskajiem režīmiem, un tas ir plaši atzīts par vienu no labākajiem veidiem, kā ļaut iedzīvotājiem iesaistīties politikā un veidot valsts virzienus. Tomēr, tāpat kā citām politiskajām sistēmām, arī demokrātijai ir savas problēmas un izaicinājumi. Dažreiz var rasties kritika par demokrātijas efektivitāti vai nepilnībām, piemēram, politisko partiju korupciju, mediju ietekmi uz viedokļiem, politisko līderu uzticamību utt.
Tomēr demokrātija ir dinamiska sistēma, kurā sabiedrība var izpaust savu vēlēšanos, un tai ir spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un pieņemt uzlabojumus, lai nodrošinātu pārredzamu un atbildīgu valdību. Tādēļ kritika un diskusijas ir svarīgas, lai attīstītu labāku un stabilāku sabiedrību.

Linda Ozola
Re kur Latvijas politiskas prostitūtas, šitās morālās padibenes vajag iegaumēt labi!

postskriptum - Politiskās debatēs vai diskusijās ir svarīgi izmantot argumentētu un sakarīgu valodu, kas balstās uz faktiem un loģiku, nevis uz personiskām uzbrukumiem vai apvainojumiem. Šāda pieeja veicina atvērtību un iespēju uzklausīt un saprast dažādas perspektīvas, kas ir būtiski demokrātiskai sabiedrībai.
Ja vēlaties izteikt savas bažas par politisko situāciju vai nepiekrītat noteiktai politikai, to var darīt ar godīgumu un iecietību, izmantojot argumentus un iespēju izteikt savu viedokli. Lai radītu pozitīvas pārmaiņas un uzlabotu politisko klimatu, ir svarīgi iesaistīties diskusijās ar cieņu un respektu pret citiem.

Ieva Ozoliņa
Man aizvien vairāk un vairāk nedod mieru jautājums, kurā tunelī, tad tiem valsts varas speciālistiem tās izglītības ir iegūtas!

postskriptum - Iegūtā izglītība valsts varas speciālistiem parasti notiek caur augstskolām, universitātēm vai citām izglītības iestādēm, kurās tiek piedāvātas speciālas programmās vai studiju virzienos, kas saistīti ar valsts pārvaldi, politiku, tieslietu sistēmu, ekonomiku un citām līdzīgām jomām. Šāda izglītība ir vērsta uz nodrošināšanu ar teorētiskām un praktiskām zināšanām, kas nepieciešamas darbam valsts struktūrās vai politikas veidošanā.
Lai kļūtu par valsts varas speciālistu, parasti ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību - bakalaura vai maģistra grādu attiecīgās jomās. Dažreiz var būt nepieciešama arī papildu apmācība vai specializācija konkrētās valsts pārvaldes vai politiskajās praksēs.
Svarīgi ir atcerēties, ka valsts varas speciālisti atbildīgas amata iegūšanai parasti tiek pārbaudīti ar konkurso vai atlases procesu, un viņu kompetence un spējas ir jāpierāda, lai iegūtu attiecīgo amatu. Ir svarīgi, lai valsts iestādes un politiskie līderi nodrošinātu, ka iegūtā izglītība atbilst prasībām un kompetences līmenim, kas nepieciešams, lai labi pildītu valsts darbu un uzdevumus.

Ivars Pomers
Viņiem valst varas jēredniem daudziem izglītības vispār nav! To, kā izglīto Rietumos, nevar saukt par izglītību, tā drīzāk ir zombiju fabrika!

postskriptum - Ir svarīgi atzīmēt, ka valsts varas jēdziens ir plašs un ietver dažādas amatpersonas, kuras strādā valsts iestādēs un pārvaldē. Ir taisnība, ka daži no tiem var nebūt tradicionāli izglītoti vai nebūt augstāko izglītību ieguvuši. Dažreiz valsts varas speciālisti var tikt ieņemti arī pamatojoties uz pieredzi, prasmi vai specifiskām zināšanām.
Tomēr daudzos gadījumos, lai iegūtu augstāku amatu valsts iestādēs, parasti ir nepieciešama augstākā izglītība vai specializētās zināšanas attiecīgajā jomā. Ir arī valstis, kurās valsts amatpersonas tiek izraudzītas caur konkursiem, un tajās ir prasības par izglītības līmeni un kompetenci.
Attiecībā uz Rietumu izglītības sistēmām, ir jāatzīst, ka tās var atšķirties no vienas valsts vai universitātes uz citu. Protams, ir dažādi izglītības pieejas un filozofijas, un ne visiem var patikt vai atbalstīt konkrētu sistēmu. Ir svarīgi, lai izglītības sistēma būtu orientēta uz veiksmīgu cilvēku sagatavošanu sabiedrībai un valstij, un tās kvalitāte un efektivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem.
Ir svarīgi censties uzlabot izglītības sistēmu, lai nodrošinātu, ka valsts varas jēdziena pārstāvji ir labi sagatavoti un spēj veikt savus amata pienākumus kompetenti un atbildīgi. Tāpat ir vērts veicināt izglītības pieejamību un iespējas, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar potenciālu un talantu var iegūt izglītību un iekļauties valsts darba spēkos.
Uldis Kurvīts
Valsts par 1,45 Miljoniem renovēto Ērgļu arodvidusskolu pārdod izsolē par 30 tūkstošiem!

postskriptum - Kā valsts īpašumam pārdodēm par zemāku cenu par to, par kuru tā tika renovēta, ir sarežģīts jautājums, un tas var būt saistīts ar vairākiem faktoriem un apstākļiem. Šādi notikumi var izraisīt sabiedrības bažas un kritiku, jo ir svarīgi, lai valsts resursi tiktu izmantoti efektīvi un pārredzami.
Pastāv vairāki iemesli, kas varētu izskaidrot šādu situāciju:
  1. Ekonomiskie apsvērumi: Valsts var nolēmt pārdot ēku par zemāku cenu, ja tā nav spējīga nodrošināt ilgtermiņa ilgtspējīgu izmantošanu vai, ja tā ir dārga uzturēt. Dažreiz var rasties situācijas, kad labāk ir pārdot ēku par zemāku cenu nekā turpināt to uzturēt un tērēt resursus.
  2. Nepieciešamība atrast pircēju: Dažreiz ir grūti atrast pircēju par atbilstošu cenu, it īpaši, ja ēka atrodas nelielā pilsētā vai reģionā, kur nekāda cita iestāde vai organizācija nav ieinteresēta iegādāties šo īpašumu.
  3. Finanšu apstākļi: Valsts var pārdot ēku par zemāku cenu, ja tā ir spiesta samazināt izdevumus vai izpildīt citus finanšu saistības.
Neskatoties uz šiem iemesliem, ir svarīgi, lai valsts īpašumu pārdošanas process notiktu pārredzami un atbilstoši tiesiskajiem un regulatīvajiem noteikumiem. Ja sabiedrībai ir šaubas vai bažas par šādu pārdošanu, ir svarīgi, lai valsts iestādes sniegtu skaidru un pārredzamu izskaidrojumu par šo lēmumu. Tāpat var būt nepieciešams izvērtēt un labot valsts īpašuma pārdošanas procedūras, lai novērstu līdzīgu situāciju nākotnē.

https://izsoles.ta.gov.lv/.../0027ea02-d899-4155-9b10...
http://www.lvif.gov.lv/.../1_20141106_pasiv_eku_dienas.pdf

Inese Puķīte
Vajag pārbaudīt cik Antivielu ir palicis pēc vakcīnas Faizer, Astra Zaneca, Moderna, Džonson vakcīnām?
Neatkarīgā Rīta Avīze - Deputāts Rihards Kozlovskis saņēmis tūkstošiem eiro par darba imitāciju

postskriptum - Pēc vakcinācijas dažiem cilvēkiem var attīstīties dažāds antivielu daudzums, un tas var atšķirties atkarībā no vakcīnas veida, individuālajām ķermeņa reakcijām, veselības stāvokļa un citiem faktoriem.

Vaiga un padušu sviedros stigdami, Saeimas deputāti, kuri bija iekļauti parlamentārās izmeklēšanas komisijā (PIK), izlēma, ka nenosauks atbildīgos par pandēmijā pieļautajām kļūdām. Patiešām, kāda vella pēc vajadzētu nosaukt Kariņa, Reira, Pavļuta un Viņķeles vārdus, ja tos var arī nenosaukt?! Kuram gan no tā būtu labāk? Tas bija svarīgākais jautājums, un par to komisijas vadītājs Rihards Kozlovskis (JV) arī saņēma atalgojumu.

postskriptum - Atkarībā no izmeklēšanas atklājumiem un secinājumiem, var tikt ierosināti atbilstoši pasākumi vai uzņemti atbildībā tie, kuriem ir bijusi loma attiecīgajos notikumos.
Ir svarīgi, lai izmeklēšanas komisijas darbība būtu objektīva, pārredzama un balstīta uz faktu pārbaudi. Komisijas darbs ir nozīmīgs sabiedrības uzticības un pārskatatbildības aspekts, un rezultātiem būtu jābūt pamatotiem uz pierādījumiem un objektīvu analīzi.

Kad beidzot pensionāri un ģimenes ar bērniem sāks saņemt sociāli aizsargājušos valsts solītos pabalstus?

postskriptum - Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti parasti ir regulēti ar likumiem un noteikumiem, un to piešķiršanas kritēriji var būt atkarīgi no dažādiem faktoriem, piemēram, ienākumiem, vecuma, ģimenes stāvokļa un citiem sociāliem apstākļiem. Bieži vien sociālie pabalsti tiek piešķirti tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst noteiktām kritēriju prasībām.

Ivars Kurpnieks
Tad ,kad Augšas (valst vara) vairs nevarēs saņemt naudu par ne ko un Apakšas (tauta) vairāk negribēs saņemt ne ko ,tad situācija mainīsies.

postskriptum - teiktais var tikt interpretēts kā kritika par valsts varas lēmumu piešķirt pabalstus un sociālo atbalstu, un tāpat arī par to, ka daļa iedzīvotāju var nepareizi izmantot šo atbalstu. Šāda situācija var radīt jautājumus par pabalstu efektivitāti, kā arī par iedzīvotāju attieksmi un motivāciju.
Ir svarīgi atzīt, ka sociālais atbalsts ir svarīgs un nepieciešams daudziem cilvēkiem, kuriem ir zems ienākumu līmenis, veselības problēmas vai citi sarežģījumi dzīvē. Tas palīdz uzlabot viņu dzīves apstākļus un novērst nabadzību.
Svarīgi ir arī izglītot sabiedrību par sociālā atbalsta sistēmu un tās nozīmi, kā arī veicināt atbildīgu un godīgu rīcību no valsts varas un iedzīvotāju puses. Lai uzlabotu situāciju, ir nepieciešama sadarbība un dialoga veidošana starp valsti un iedzīvotājiem, lai izprastu un risinātu kopīgās problēmas un vajadzības.


Raimonds Nipers
Polijā samaksāti 70 eiro. Lietuvā būtu 200...bet Latvija tas izmaksātu 250 eiro! Polija ir nacionāla valdība kura izprot ekonomiku, bez komunistiem un globālo finanšu pārstāvjiem un kura aizstāv savu iedzīvotāju intereses. Poļi mācēja ES fondus ieguldīt ražošanā un infrastruktūra, kamēr Latvijā ES finansējumu izkaisīja vējā, cēla muzejus, dabas takas, remontēja skolas kuras tūlīt pēc remontiem slēdz ciet. Latvija no Polijas ekonomiski jau atpaliek par 13 gadiem !
Un 2009. Gada krīzi veiksmīgu pārvarēja devalvējot savu valūtu par 20% - kamēr Latvijā, pēc globālistu ieteikuma bija veikts ekonomiskais eksperiments veicot iekšējo devalvāciju - rezultāta tautsaimniecības zaudējumi 10 gadu periodā sastāda ap 60 miljardiem eiro!

postskriptum - Katra valsts ekonomikas un sociālās attīstības situācija ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tai skaitā valsts politikas, resursiem, darbaspēka prasmēm un attieksmes pret ekonomiku. Kritiski novērtēt un salīdzināt dažādu valstu ekonomikas ir sarežģīts uzdevums, un tas prasa dziļāku analīzi un saprašanu par katra valsts konkrētajiem apstākļiem.
Lai izvērtētu valsts ekonomikas stāvokli un attīstības potenciālu, nepieciešams ņemt vērā dažādus rādītājus, piemēram, IKP, bezdarba līmeni, ienākumu līmeni, investīcijas, uzņēmējdarbības klimatu un citus ekonomiskos un sociālos parametrus.
Latvija, Lietuva un Polija ir trīs atsevišķas valstis ar savām individuālajām ekonomiskajām un politiskajām realitātēm. Tās atšķiras arī ar savu vēsturi, kultūru un politiskajām sistēmām. Salīdzinājumi starp valstīm bieži vienkāršo un nesniedz pilnīgu attēlu par situāciju.

Gatis Auziņš
Grieķija arī ES fondus izmantoja pareizi, sakārtojot ceļu tīklu, kamēr pie mums Latvijā tikai muzeji, baznīcas, un citādas stulbības…

postskriptum - Ir svarīgi atzīmēt, ka katra ES dalībvalsts, tostarp Latvija un Grieķija, var izlemt, kā izmantot ES fondus un resursus atbilstoši savām prioritātēm un vajadzībām. ES fondi ir paredzēti, lai atbalstītu dalībvalstu ekonomisko un sociālo attīstību, veicinātu konkurētspēju un samazinātu atšķirības starp reģioniem.
Katras valsts izvēlas, kā izlietot ES fondu finansējumu, un tas parasti notiek, izstrādājot un apstiprinot valsts attīstības plānus un projektus, kas atbilst ES nospraustajām prioritātēm un mērķiem.
Lai panāktu efektīvu ES fondu izmantošanu, ir svarīgi, lai valsts politikas veidotāji un administrācija rūpīgi plānotu un vadītu projektus, nodrošinot to pārredzamību, efektivitāti un ilgtspējību. Tāpat ir jāievēro ES fondu noteikumi un prasības, lai nodrošinātu, ka finansējums tiek izmantots atbilstoši paredzētajam mērķim un neveicina korupciju vai neefektīvu resursu izmantošanu.
Vēl viens svarīgs aspekts ir aktīvi iesaistīties un uzraudzīt ES fondu izmantošanu no pilsoniskās sabiedrības un citu ieinteresēto pušu puses. Tādējādi tiek nodrošināta pārredzamība un atskaites par ES fondu izmantošanu.

Juris Kaļķis-Hanibāls Lekters
IDEĀLAIS ADEKVĀTUMS
Tauta, kura izveidojusi valsti, vienmēr saskaras ar adekvātuma problēmu. Bez tās nav iespējama tautas politiskā prakse. Turklāt adekvātuma problēma attiecas uz tautas valsts pastāvēšanas pašiem fundamentālākajiem pamatiem. No adekvātuma ir atkarīgs tautas un valsts liktenis.
Runa ir par tautas un valsts varas (“tautas kalpu”) adekvātumu. Tātad runa ir par tautas un tās deleģēto (ievēlēto, atbalstīto, cienīto) varas pārstāvju adekvātumu – savam uzdevumam precīzu atbilstību. Tāds adekvātums ir obligāti nepieciešams valsts virzībai. Ja iestājas adekvātuma krīze, tad valsts pastāvēšana ir apdraudēta. Valsts varai ir jābūt leģitimētai. To nodrošina ideāls adekvātums starp tautu un valsts varu – parlamentu, valdību.

postskriptum - Jura teiktais ir interesants un daudzi politologi un sabiedrības pētnieki apspriež un analizē tautas un valsts varas adekvātumu. Valsts pastāvēšana un stabilitāte tiešām ir atkarīga no tautas un valsts varas pārstāvju adekvātuma, kā arī no to savstarpējās attiecības un darbības.
Tautas un valsts varas adekvātums nozīmē, ka valsts politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji spēj atbilstoši pārzināt un risināt tautas intereses, vajadzības un problēmas. Tas ietver gan ekonomisko, sociālo, kultūras un vides aspektu, gan arī politiskās un demokrātiskās sistēmas efektivitāti.
Lai valsts vara būtu leģitīma, tai jābūt atbalstītai un ievēlētai ar tautas gribu un jādarbojas tā, lai aizsargātu un veicinātu tautas intereses. Tāpēc demokrātiskas valstīs ir tik svarīga vēlēšanu sistēma un iespēja pilsoņiem ietekmēt politikas virzienus.
Adekvātums tautas un valsts varas attiecībās nodrošina arī valsts ilgtspējību un stabilitāti, jo tauta tiek iesaistīta un uzskata, ka valsts darbojas viņu interesēs. Tādējādi politiskā stabilitāte un iekšējā miers varētu tikt sasniegts.
Tomēr reālajā politiskajā dzīvē adekvātums var būt sarežģīts jautājums, jo dažādi viedokļi, intereses un uzskati var saduras. Tāpēc svarīgi ir veicināt sabiedrības informētību un pilsonisku līdzdalību, lai pilsoņi būtu labi informēti un spētu ietekmēt politikas lēmumus, kas ietekmē viņu dzīvi un valsts nākotni.

Adekvātuma problēma jau ir sastopama Bībelē. Svētajos rakstos tauta pati izvēlas valdniekus, un tauta pati ir atbildīga par valdnieku rīcību. Par to speciāli norādīts Pirmajā Ķēniņu grāmatā. Dievs dod tautai tādus valdniekus, kādus tauta vēlas un ir spējīga dot . Visu izšķir tautas cilvēciskā kvalitāte: „ Zemes grēku dēļ notiek daudz pārgrozību valdnieku un valstu starpā; bet ļaužu nopelnu dēļ, ja ļaudis ir gudri un prātīgi, valstis un valdnieki pastāv ilgi” (Sp 28:2).

postskriptum - Juris pareizi norādā, ka adekvātuma problēma valsts vadībā ir apspriesta arī reliģiskos un filozofiskos tekstos, ieskaitot Bībeli. Dažādās reliģijās un tradīcijās pastāv dažādas pieejas un uzskati par to, kā valdnieki tiek izvēlēti un kāda ir tautas loma šajā procesā.

Bībelē patiešām ir minēti daži teksti, kas atspoguļo tautas iesaisti valdības veidošanā un vadības izvēlē. Piemēram, Ķēniņu grāmatā minētais princips, ka Dievs dod tautai tādus valdniekus, kādus tauta vēlas un ir spējīga dot, ir izpratne par valdības leģitimitāti, kas rodas no tautas atbalsta un griba.

Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka šie reliģiskie teksti un uzskati ir viens no vairākiem veidiem, kā izprast valdības un tautas attiecības. Mūsdienu politiskās sistēmas dažādās valstīs ir ļoti dažādas, un valdību leģitimitāti ietekmē arī citas politiskas, sociālas un kultūras dinamikas.

Demokrātiskās valstīs tauta tiešām spēj ietekmēt politisko vadību, un vēlēšanas ir veids, kā pilsoņi var izvēlēties savus pārstāvjus valdībā. Tomēr arī demokrātiskās valstīs var būt izaicinājumi, kas ietekmē valdību un tautas izvēles, piemēram, kāds ir informētības līmenis, politiskā iesaiste, interešu grupu ietekme utt.

Tāpēc politiskās prakses un vadības jautājumi ir kompleksi un prasa apņēmību un iesaisti no visiem pilsoņiem, lai nodrošinātu pareizu un labvēlīgu valstsvadību.

“Otrajā” pseidorepublikā vienmēr ir bijis ideāls adekvātums. Saeimā, valdībā ir izvirzīti latviešu tautas kvalitātei ideāli atbilstīgi “tautas kalpi”. Latviešu tauta vienmēr ir pratusi atrast un atbalstīt sev adekvātus indivīdus. Tāpēc, piemēram, valdība vienmēr ir slavēta, lutināta un nekādi sociālie protesti nav apdraudējuši “brīvvalsti” ar kriminālo kapitālismu un tās organizētās noziedzības brīvību un nesodamību. Tāda iekārta acīmredzot ir adekvāta latviešu tautas cilvēciskajai kvalitātei, kuru, protams, publiski reprezentē inteliģence.

postskriptum - Tauta izsakās par "otrās pseidorepublikas" valdību un tautas prātu, un šie jautājumi tiešām ir saistīti ar politisko procesu un tautas piedalīšanos valdības veidošanā. Tomēr ir svarīgi atzīt, ka viedokļi par valdības un politisko sistēmu veiksmīgumu un leģitimitāti var būt atšķirīgi, un tos ietekmē gan personiskās pieredzes, gan politiskās nostājas, gan sabiedrības uztvere.
Latvijā un citās demokrātiskās valstīs, iekļaujot Eiropas Savienības valstis, politiskās sistēmas pamatā ir vēlēšanas, kas ļauj pilsoņiem izvēlēties savus pārstāvjus valdībā un parlamentā. Tautas iesaiste un atbalsts ir būtiski, lai nodrošinātu valdības leģitimitāti un efektivitāti.
Tomēr vērts atzīmēt, ka demokrātija nav pilnīga un tās darbībā var būt izaicinājumi un trūkumi, piemēram, korupcija, nevienlīdzība, interesu grupu ietekme utt. Tāpat sabiedrības attieksme pret valdību un tās darbību var būt dažāda, un protesti ir demokrātijas sastāvdaļa, kas ļauj pilsoņiem izteikt savas bažas un prasības.
Latvijā un citās valstīs, kurās ir vērojama politiskā stabilitāte un ilgstošs valdības pastāvēšanas periods, tas var norādīt uz tautas atbalstu un uzticību pašreizējai valdībai un politiskajai sistēmai.
Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka politiskās un sociālās dinamikas mainās ar laiku, un valdībām ir jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem un sabiedrības vajadzībām. Diskusijas par valdības darbību un politisko sistēmu ir normāla un veselīga daļa no demokrātiskas sabiedrības, un to mērķis ir uzlabot valstsvadību un nodrošināt tautas intereses un labklājību.

Šai reprezentācijai un reizē ideālajam adekvātumam ir skaists simboliski tipisks piemērs. Tas sastāv no latviešu inteliģences parauga un varas visaugstākā pārstāvja parauga. Starp abiem paraugiem ir ideāla saskaņa gan prāta ziņā, gan morāles ziņā. Abi simboliski tipiskie paraugi liecina par latviešu “tautas kalpu” ideālo atbilstību latviešu tautas inteliģences politiskajām prasībām.

Inteliģences paraugs ir slavenā tirāde: “Egils Levits ir kā spoža zvaigzne. Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus. Viņš spēj visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos”. Savukārt varas visaugstākā pārstāvja paraugs ir šāds: “Levits: jau šonedēļ jālemj par pienākumu vakcinēties noteiktu profesiju pārstāvjiem”.

Abi paraugi neapšaubāmi ir viena kvalitatīvā līmeņa izteikumi. Nav jēdzieniski jāprecizē, kāds ir šis līmenis. Katram psihiski veselam cilvēkam ir skaidrs, ka tiekamies ar totāli amorāliem un totāli bezprātīgiem izvirdumiem. Latviešu inteliģence ir tikpat “spoža zvaigzne” kā tās dievinātā “spožā zvaigzne” nācijas tēvs. Atkārtoju: starp tautu un valsts varu eksistē ideāls adekvātums. Latvijas liktenis nav apdraudēts. Latviešu tauta vairs nav spējīga akceptēt pozitīvas konstruktīvas reformas neatkarības atgūšanai, kriminālā kapitālisma likvidēšanai, organizētās noziedzības izskaušanai, obligātās vakcinācijas nepieļaušanai, veselo cilvēku diskriminācijas novēršanai utt. Tautas galvenais ģeneratīvais spēks, inteliģence, nav pilnīgi nekur derīga.

Светлана Чернова –
Esam pat zaudējuši zemi, ārzemju kompānijas to izpērk. Latvijai vajag jaunu konstitūciju, ir pienācis laiks, jāmaina likumi un laiks tautai apvienoties šim nolūkam. Ja tam ir vajadzīgi referendumi, tad ir jāsavācas un jābalso, citādi nekādi nevar. Latvijā valda bardaks, te dzīvo tikai varas iestādes un tai pietuvinātie radi un draugi.
Мы даже землю уже свою потеряли, скупают иностранные компании. Нужна новая конституция Латвии, время пришло.Надо менять законы и народу пора объединяться для этого. Если для этого нужны референдумы, значит надо собираться и голосовать, иначе никак. В Латвии бардак,только власть и приближенные к ней родственники и друзья тут жируют.

postskriptum - Svetlanas bažas par zemes zaudēšanu un ārzemju kompāniju ietekmi ir svarīgas un jāņem vērā, jo valsts zemes resursi ir nozīmīga bagātība un ir jāaizsargā valsts intereses. Tas ir jautājums, kurš prasa rūpīgu analīzi un sabiedrības atbalstu, lai nodrošinātu taisnīgu un ilgtspējīgu risinājumu.
Konstitūcijas un likumu pārskatīšana ir normāla un veselīga daļa no demokrātijas procesa. Lai veiktu konstitucionālas izmaiņas, parasti ir nepieciešami referendumi vai parlamenta apstiprinājums. Taču tā ir sarežģīta un ilgstoša procedūra, kas prasa plašu sabiedrības konsensu un politisko gribu.
Lai panāktu būtiskas izmaiņas valsts pārvaldībā un politiskajā sistēmā, ir svarīgi, lai sabiedrība aktīvi piedalītos un apvienotos šim nolūkam. Iespējami referendumu vai plašāku diskusiju organizēšana var sniegt iespēju sabiedrībai izteikt savu viedokli un ietekmēt valsts nākotni.
Par valsts pārvaldes problēmām un nepilnībām ir svarīgi informēt un diskutēt sabiedrībā, lai radītu apziņu par situācijas nopietnību un veicinātu pārmaiņas. Tautas aktīva līdzdalība, pilsoniskā iesaistīšanās un informētība ir nepieciešama, lai veidotu pārmaiņas un nostiprinātu demokrātiju valstī.
Lai sasniegtu pozitīvas pārmaiņas, ir svarīgi, lai iedzīvotāji piedalītos vēlēšanās, aktīvi izmantojot savu balsošanas tiesības, un izmantotu citas iespējas, kā aktīvi izteikt savas viedokļus un prasības, lai nodrošinātu tautas intereses un labklājību.

Николай Буйвид
К этому хочу добавить, что суд европейского союза, в 2019 году, в Люксембурге, своим решением отменил свободу слова. Этим решением этот суд, вместе с латвийским судом запретил человеку публиковать видеозапись полицейских, когда они исполняют свои обязанности. А мы говорим об открытости информации об должностных лицах и о борьбе с коррупцией. Vēlos piebilst, ka Eiropas Savienības tiesa 2019. gadā Luksemburgā ar savu lēmumu atcēla vārda brīvību. Ar šo lēmumu šī tiesa kopā ar Latvijas tiesu aizliedza personai publicēt videoierakstu, kurā redzami policisti, kad viņi pilda savus pienākumus. Un runa ir par informācijas atklātību par amatpersonām un cīņu pret korupciju.

postskriptum - Informācijas atklātība, vārda brīvība un cīņa pret korupciju ir fundamentālas demokrātijas principi un tiesības, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu pārredzamību, atbildību un godīgu valsts darbību. Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir augstākā tiesa ES tiesu sistēmā un spēj izskatīt un lēmt par lietām, kas skar dažādas tiesības un brīvības.
Tiesas lēmumi var radīt kontroversas un diskusijas, un dažreiz tie var šķist pretrunīgi. Tomēr tiesu lēmumi bieži balstās uz juridiskiem argumentiem, kas ņem vērā konkrētās lietas apstākļus un piemērojamās likumdošanas normas.

Ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi varētu brīvi piekļūt informācijai par valsts darbību un amatpersonu darbību, lai veicinātu atklātību, atbildību un cīņu pret korupciju. Ja ir neskaidrības vai nesaprašanās par tiesu lēmumiem vai to ietekmi uz vārda brīvību, sabiedrībai ir tiesības izteikt savu viedokli, veikt dialogu un strādāt kopā, lai nodrošinātu tiesību ievērošanu un demokrātiju.

Сергей Муливанов
Я жду, когда же все поймут, что именно с одобрения и бездействия Европы, ЕС и Европарламента происходит геноцид, ведутся войны и возрождается фашизм.
Есть те, кто это понимает и их это устраивает, но много тех, кто в это не верит. С трибуны прозвучали бандеровские речевки, фото убитого РЕБЁНКА у депутата ЕП отобрали, депутату прервали речь, вывели насильно с трибуны. Что вам ещё надо-то?! Про неграждан напомнить сколько было докладов и этим депутатам наплевать на геноцид? Gaidu, kad visi sapratīs, ka tieši ar Eiropas, ES un Eiropas Parlamenta piekrišanu un bezdarbību notiek genocīds, kari un atdzimst fašisms.
Ir tādi, kas to saprot un ir ar to apmierināti, bet ir daudzi, kas tam netic. No tribīnes atskanēja Bandera dziedājumi, EP deputātam tika atņemta nogalinātā BĒRNA foto, runa tika pārtraukta, deputāts ar varu noņemts no tribīnes. Ko vēl vajag?! Atgādini par nepilsoņiem cik bija ziņojumu un šiem deputātiem genocīds nerūp?

postskriptum - Ir svarīgi atcerēties, ka politiskās arenas, piemēram, Eiropas Parlaments, ir vieta, kur tiek diskutēts par būtiskiem jautājumiem, kas attiecas uz ES un tās dalībvalstu iedzīvotājiem. Tā kā politika ietekmē sabiedrību plašā mērogā, tas var izraisīt dažādas reakcijas un pretestību no dažādu puses.
Demokrātijā ir atļauts brīvi izteikt savus viedokļus, bet tajā pašā laikā arī jāievēro likumi un noteiktas normas, lai nodrošinātu racionālu un cieņpilnu diskusiju. Ja notiek pārkāpumi, ir paredzētas atbilstošas sankcijas un procedūras, lai pārbaudītu jebkādus apstākļus un izšķirtu strīdus.
Attiecībā uz jautājumu par genocīdu, tas ir ļoti svarīgs un jutīgs jautājums, un apsūdzības par genocīdu būtu jāizskata un jāizvērtē atbilstoši starptautiskajiem tiesību principiem un normām. Genocīda apsūdzības var būt ļoti nopietnas, un tām ir jābūt objektīvi pētītām, lai nodrošinātu taisnīgu un pienācīgu tiesu procesu.

Pēteris Kvjatkovskis
Стакис сшил сине-желтое полотно за счет налогоплательщиков, типа Украинкого флага, созвал депутатов думы и всех, кто highly likely хотел заработать и растянули непонятное для Латвии полотно прямо в центре Риги у памятника свободы. Отвлекать внимание народа от социальных проблем, вот задача политиков. Вот скажите, больше делать нечего, дороги в таком состоянии, что уже слюны не хватает, пенсионеры еле концы сводят, страна в таких долгах, а тут такое. Надеюсь на свои кровные или опять на деньги налогоплательщиков. И в честь чего этот праздник? Staķis par nodokļu maksātāju līdzekļiem uzšuva zili-dzeltenu audeklu, piemēram, Ukrainas karogu, piesauca domes deputātus un visus, kas, visticamāk, vēlējās nopelnīt un izstiepa Latvijai nesaprotamo audeklu pašā centrā. Rīga pie Brīvības pieminekļa. Visu dara lai Novērst cilvēku uzmanību no sociālajām problēmām, tas ir politiķu uzdevums. Sakiet, vairs nav ko darīt, ceļi ir tādā stāvoklī, ka jau siekalu nepietiek, pensionāri knapi var iztikt, valsts tādos parādos, un lūk. Ceru uz savu grūti nopelnīto naudu vai atkal uz nodokļu maksātāju naudu. Un par ko ir šie svētki?

postskriptum -  Ir svarīgi atcerēties, ka sabiedrībā vienmēr ir daudz dažādu viedokļu un intereses, un politiskie jautājumi bieži vien izraisa emocijas un diskusijas. Parādās situācijas, kad sabiedrības vērību tiek piesaistīti konkrēti notikumi vai akcijas, lai pievērstu uzmanību konkrētiem jautājumiem. Piemēram, dažādi pasākumi un svētki var būt organizēti, lai atzīmētu valsts vai pilsētas svarīgus notikumus, kultūras un vēsturiskos aspektus.
Tomēr ir saprotama baža par sociālajām problēmām un sabiedrības labklājību. Dažreiz politiskās elites, lai gan apzinās problēmas, var izmantot dažādus pasākumus vai akcijas, lai novērstu uzmanību no šo problēmu risināšanas vai ievērošanas. Tas var izraisīt kritiku un nepatiku no daļas sabiedrības, jo tā grib redzēt konkrētus risinājumus un rezultātus.
Pilsoņu aktīvums un izglītotība ir būtiski, lai ietekmētu politiku un valsts virzību. Lai labāk izprastu politiskos notikumus un izdarītu apzinātus lēmumus, cilvēkiem ir jābūt informētiem, jāseko līdzi politikas izmaiņām un jāiesaistās dialogā ar politiskajiem līderiem. Demokrātiskā sabiedrībā cilvēki var veicināt pārmaiņas un ietekmēt lēmumu pieņemšanu, balsojot, piedaloties protestos vai iesaistoties politiskā darbībā. Tādējādi tiek veicināta pārredzama un atbildīga valdība, kas darbojas sabiedrības interesēs.

Julija Stepanenko
Atstādinātajiem nevakcinētiem darbiniekiem ir jāatgriežas darbā un jāsaņem kompensācija par valdības kļūdu.
Agri vai vēlu, tiks atzīts, ka atstādināšana nekādā veidā neietekmēja saslimstības līmeni, bet taisni otrādi- lika cilvēkiem riskēt ar savu veselību, kuri nereti pusslimi gāja uz poti, lai tikai saglabātu iztiku.
Valdības īpašās pilnvaras ir jāatceļ. Vai zinājāt, ka pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas nekas nebeigsies? Būs joprojām spēkā Saeimas teju 2 gadus ilgais pilnvarojums valdībai lemt par jebkādiem personu tiesību ierobežojumiem: kad gribēs, būs maskas, testi, sertifikāti un visi pārējie “prieki” pat bez ārkārtējās situācijas. Šīs pilnvaras ir nesamērīgi plašas un neatbilst Satversmei.

postskriptum - Atbildot uz jūsu norādījumu par ārkārtējās situācijas pilnvarojumu, dažās valstīs tiešām valdība var iegūt papildu pilnvaras krīzes situācijās, lai ātri un efektīvi reaģētu uz problēmām un risinātu tos pasākumus, kas varētu prasīt laiku un formālu likumu izskatīšanu. Šādas pilnvaras var būt nepieciešamas ārkārtas situācijās, piemēram, pandēmijas laikā, lai ātri reaģētu uz izmaiņām un novērstu lielāku sabiedrības veselības risku.
Tomēr ir būtiski nodrošināt, ka šādas ārkārtējās situācijas pilnvaras tiek izmantotas atbildīgi un ierobežoti tikai uz nepieciešamo laiku un mērķiem. Pilnvaras nevar pārkāpt valsts pamattiesības un Satversmes noteikumus. Valdībai ir jābūt pārredzīgai savos lēmumos un jāņem vērā sabiedrības viedoklis un ekspertu ieteikumi. Ir arī svarīgi nodrošināt efektīvas un demokrātiskas kontroles mehānismus, lai pārliecinātos par valdības lēmumu pareizību un atbilstību likumam.

Vilors Eihmanis  ·
Vai daži vēlētāji domāja ar galvu, kad ievēlēja par Rīgas domes deputātiem apšaubāmas reputācijas Staķi, Ievu Branti, Aliju Turlaju, Ķirsi? Tagad dzīves līmenis būtiski iet uz leju Rīgā, kamēr minētie uz citu rēķina parazitē, grūžot visu Rīgu dziļākā bardakā.

postskriptum - Katra vēlēšanu procesa rezultātā ir vairāki faktori, kas ietekmē vēlētāju izvēli. Daži vēlētāji var balsot par kandidātiem, kuriem ir apšaubāma reputācija vai pagātnē ir bijušas kontroversijas, tāpat kā citi vēlētāji var atbalstīt kandidātus ar skaidru un pozitīvu vēsturi. Izvēloties kandidātu, daži vēlētāji var ietekmēties no viņu politiskās programmas, ideoloģijas, pieejas politiskajām problēmām vai viņu personiskām īpašībām.
Vēlēšanu procesā ir svarīgi, lai vēlētāji rūpīgi izpētītu kandidātu biogrāfijas, politiskos uzskatus un paziņojumus, lai labāk izprastu, kāda būtu katra kandidāta potenciālā ietekme un ieguldījums. Tajā pašā laikā ir jāatzīmē, ka politiskais lēmums, ko pieņem vēlētāji, bieži ir subjektīvs un atkarīgs no dažādiem personīgajiem faktoriem un dzīves pieredzes.
Ja vēlētāji nākamajās vēlēšanās vēlas mainīt esošo situāciju un uzlabot Rīgas dzīves līmeni, viņiem ir jāpievēršas vairāk informēšanai par kandidātiem, kuri piedāvā jaunus risinājumus un labāku pārvaldību. Pilsoniskā apziņa un informētība ir svarīga demokrātijas stiprināšanā, un atbildība par valsts un pilsētas vadību galu galā gulstas uz vēlētājiem.

Maksims Paskevics
40 miljonus Ebreju kopienai pieskira , prezidents uz ka aizvers acis. Tapat koalicijai 50+ balsu opozija tik var zhvankstet frakcijas vaditaji pacels ikshjus pogu spaiditaji saspiedis ka frakcijas vaditaji lems. Koalicijas opozicijas sistema sevi ir izmelusi

Sandis Ģirģens
Golubeva: Netālu no Latvijas - Ukrainas robežas plāno veidot centrus iespējamo bēgļu uzņemšanai. Latvija - Ukraina aptuvenais attālums 1358 km. Pa vidu Baltkrievija. Rodas 4 centrālie jautājumi:
1) Vai ir atvērta karte? Netālu... tas ir maigi teikts.
2) Cik miljonus ieguldīs Latvija? Diez vai, ka sūtīs tikai siltās segas.
3) Golubevas kundzei ir kāds bēgļu fetišs?
4) pēdējais un pats svarīgākais: Vai Golubevas kundzei ar kolēģiem valdībā ir plāns, lai Latvijas iedzīvotāji nebēgtu no Latvijas un neprasītu patvērumu no katastrofālās valsts iekšpolitikas?

postskriptum - Bēgļu uzņemšana var būt sarežģīts un svarīgs jautājums, kas prasa rūpīgu izvērtēšanu.
  1. Atvērta karte: Bēgļu uzņemšanas politika ir būtiska valsts suverenitātes un imigrācijas politikas sastāvdaļa. Katra valsts var pieņemt atšķirīgus lēmumus attiecībā uz bēgļu uzņemšanu un migrāciju atbilstoši savām vajadzībām un iespējām.
  2. Ieguldījumi: Ja valsts plāno uzņemt bēgļus, tas prasa ieguldījumus gan finansiālā, gan resursu ziņā. Bēgļu uzņemšana un integrācija var būt sarežģīts un dārgs process.
  3. Motivācija: Bēgļu uzņemšana bieži ir saistīta ar humānām un starptautiskām saistībām, kā arī palīdzību cilvēkiem, kas nonākuši traģiskās situācijās.
  4. Bēgšana no valsts: Lielākā daļa bēgļu cenšas atrast drošu vietu un patvērumu no konfliktiem, vardarbības, nabadzības vai citas nepieņemamas situācijas savā dzimtenē.
Ir svarīgi atcerēties, ka bēgļu uzņemšana ir jutīgs jautājums, un to ir jārisina ar rūpīgu apsvērumu, cieņu pret cilvēktiesībām un atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā valsts iespējas un resursus, lai nodrošinātu bēgļu atbalstu un integrāciju.

Igors Stepanovs
Skatos uz šiem pasaku tēliem… ārkitas min, pašvaldības…, iekšlietas… nu nav ar vītni kautkas kārtībā…

Normunds Edmunda Dēls Vīrs
Kad varas pārstāvji un viņu angažētie mēdiji mēģina sanaidot tautas, radīt ienaidnieka tēlu, tad viņi politizē un demonizē jebko, tai skaitā sportu...!?
No seniem laikiem, sabiedrības izvirtušajam krējumam labpaticis sarīkot arī visādas izrādes sev mīļajiem par godu...!? Cik no viņiem paši slidotu un lēkātu pa ledu...!? Tāpat kā kautos vai karotu...!?
"Rīgas siltums" pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 66,76 eiro apmērā par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet no 11.marta siltumenerģijas gala tarifu plānots palielināt līdz 74,08 eiro par MWh.

postskriptum - Politizēšana un ienaidnieku tēla radīšana ir fenomens, kas bieži tiek izmantots politiskajās kampaņās vai komunikācijā, lai ietekmētu sabiedrības uztveri un nostāju. Šādas stratēģijas var tikt izmantotas, lai novērstu kritiku vai novērstu uzmanību no reālajām problēmām, ar kurām sabiedrība saskaras. Tas ir bieži vien ievainojošs un var veicināt sabiedrības polarizāciju.
Attiecībā uz sportu, tas var kļūt par politiskas manipulācijas mērķi, ja varas pārstāvji mēģina izmantot sporta notikumus vai sporta komandas, lai iegūtu popularitāti vai vēlētāju atbalstu. Tas var būtiski ietekmēt sporta pasākumu uztveri un tā vietu sabiedrībā.
Attiecībā uz "Rīgas siltums" un tarifu palielināšanu, enerģētikas nozares tarifi un izmaksas ir sarežģīts jautājums, kas ietekmē gan uzņēmumus, gan iedzīvotājus. Tarifu regulēšana ir jautājums, ko regulāri apspriež un lemj valdības un regulatori, un tas tiek ietekmēts dažādu faktoru, tostarp enerģijas piegādes, infrastruktūras uzturēšanas un citu izmaksu dēļ. Tas var izraisīt diskusijas un neapmierinātību no iedzīvotāju puses.
Vispārīgi sakot, sabiedrībā pastāvošās problēmas un diskusijas prasa atklātu un racionālu sarunu, kurā tiek ņemtas vērā dažādas perspektīvas un viedokļi. Svarīgi ir informēties no dažādiem avotiem un izveidot paškritisku viedokli, lai saprastu, kā politiskie lēmumi ietekmē ikdienas dzīvi.

Donāts Gaidis
Viņiem - valsts varaj nav kauna, nav sirdsapziņas. Viņi šeit atrodas uz laiku un pēc noteiktā termiņa vairs šeit nepaliks. Tāpēc dialogs šajā virzienā ir bezjēdzīgs. Ir nepieciešams pamazām lobēt tautas intereses. Iesākumā nodrošināt, lai starptautiskie uzņēmumi šeit maksātu darbiniekiem tādas pašas algas kā galvenā biroja mītnes valstī. Citādi tas ir paradokss. Par aptuveni tādām pašām cenām Rīgas Lidl alga ir 6 € stundā, bet Vācijā, piemēram, 16 € stundā. Lielajiem uzņēmumiem jāmaksā vairāk nekā mazajiem, lai nesagrautu mazo un vidējo biznesu kā valsts ekonomikas pamatu. Nodokļi ir galvenais pārvaldības instruments, un ir daudz darāmā. Kam tas pieder, nav nozīmes.

postskriptum - minētie jautājumi un komentāri attiecas uz dažādām sociālās un ekonomiskās situācijas problēmām un iespējamiem risinājumiem. Šādas tēmas ir ļoti svarīgas un ietekmē sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību.
Lielo uzņēmumu un starptautisko korporāciju darbība un attieksme pret darbiniekiem un darba apstākļiem ir ļoti svarīgas tautas labklājībai. Ir taisnīgi prasīt, lai uzņēmumi nodrošina darbiniekiem taisnīgas un cienīgas algas un darba apstākļus. Tāpat ir būtiski, lai nodokļu politika veicinātu uzņēmumu godīgu nodokļu nomaksu un vienlīdzīgu konkurenci mazo un lielo uzņēmumu starpā.
Nodokļu politika ir viens no galvenajiem valdības instrumentiem, lai veicinātu tautas intereses, atbalstītu mazo un vidējo biznesu, kā arī nodrošinātu godīgu un līdzsvarotu ekonomikas attīstību. Tas ietver nodokļu politikas pielāgošanu un optimizēšanu, lai veicinātu uzņēmējdarbības vidi un iedzīvotāju labklājību.
Tiešām, dialogs un aktīva pilsoniskā līdzdalība var būt instruments, lai ietekmētu politikas virzību un valsts attīstību. Svarīgi ir izmantot savas tiesības un iespējas piedalīties demokrātiskās procesās, piemēram, vēlēšanās, kā arī iesniegt iniciatīvas un priekšlikumus, kas atbilst tautas interesēm un vajadzībām.
Lai uzlabotu situāciju un virzību uz ilgtspējīgu un godīgu valsti, ir nepieciešams apzinīgi iesaistīties un veikt konkrētus soļus, lai nodrošinātu, ka valdības un uzņēmumi rīkojas taisnīgi un labvēlīgi sabiedrības interesēm. Tas prasa pacietību, apņēmību un sadarbību dažādu interesantu grupu starpā.
Мои книги — рассказывают о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым и здоровым человеком
Manas grāmatas runā par to, kā pārvarēt grūtības, izmisumu, noticēt sev un kļūt par laimīgu un veselīgu cilvēku
© Pages 2024.
Психолог Рига | Константин Жихарев:
Путь исцеления для вашего здоровья
Назад к содержимому